Kapat
Tanıtım Yazıları 344 2

Karatekin Üniversitesi Tanıtım

__________________________

 

 

_____Tarihçe

Çankırı Karatekin Üniversitesi 5662 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan, 17 yeni üniversiteden biridir. Çankırı ilinde bulunmaktadır.

10 Eylül 2008 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş’ı Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne rektör olarak atamıştır. 06 Eylül 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş’ı Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne ikinci dönem olarak yeniden rektör olarak atadı.
___________________________Karatekin İsmi Nereden Geliyor?

Karatekin ismi Emir Karatekin isimli komutandan gelir. Emir Karatekin Bey, Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın Anadolu’nun fethi ile görevlendirdiği komutanlarından biridir. Önceleri Turhal ve Zile civarı beyi olmuş, sonraları ise Sinop ve Çankırı’nın fethi için görevlendirilmiştir. 1074 (kimilerine göre 1082) yılında Çankırı’yı fetheden Karatekin Bey ölümüne kadar burada görev yapmış olup, türbesi Çankırı Kalesi’nde bulunmaktadır. Türbe Danişmentliler dönemi eserlerinden olup, tuğla ve moloz taştan inşa edilmiş, yalın bir yapıdır. İçinde 4 adet sanduka bulunmaktadır.

Emir Karatekin, 1082’de Çankırı’yı aldıktan sonra Kastamonu ve Sinop’u topraklarına katarak egemenlik alanını genişletmiş ve gücünü sağlamlaştırmıştı. Danişmendname bu fethin Danişmendliler adına yapıldığını söylerse de, Bizans kaynaklarıyla öbür kaynaklar, Emir Karatekin’i Süleymanşah’a bağlı bir komutan olarak gösterir.Emir Karatekin’in hangi tarihte öldüğü kesin olarak bilinmiyor.

_____________________________________Özgörev

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen ve toplum yararı ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet edebilen, eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

_____________________________________Özgörüş

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler, araştırmacılar ve çalışanlar tarafından tercih edilen bir kurum olmaktır.

____________________________________Değerlerimiz

Evrensel etik değerlere bağlı,
Mesleki yetkinliğe sahip,
Eleştirel düşünceye açık,
Ulusal değerlere saygılı,
İnsan haklarına saygılı,
Analitik düşünceye sahip,
Çalışkan ve üretken,
Adil, güvenilir ve şeffaf,
Paydaş memnuniyetini önemseyen,
Öncü ve yenilikçi,
Çevre bilincine sahip,
Özgürlük ve çokseslilik bilincine sahip,
Engelsiz bir Üniversite olmak.

___________________İnşaatı Tamamlanan Kampüsümüzün İlk Haberi Rektörümüzden;

Sevgili Öğrenciler,

Uzun bir öğrenim ve hazırlık sürecinin ardından artık bir üniversite öğrencisi olarak yeni bir yolun başında bulunmaktasınız. Geleceğinizi şekillendireceğiniz bu yolda birlikte yürümeyi tercih ettiğiniz Çankırı Karatekin Üniversitesine hepiniz hoş geldiniz.

2007 yılında kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesi altıncı yılını geride bıraktı. Bu altı yıl içerisinde üniversitemizin ulaştığı birikimi sizlere anlatmak isterim. Bünyemizde Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Orman Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi olmak üzere toplam 6 fakültede eğitim ve öğretim verilmektedir. Fakültelerin yanı sıra Sağlık Yüksekokulu ile Ilgaz Turizm Otelcilik Yüksekokulu olmak üzere 2 Yüksekokulumuz, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Kızılırmak Meslek Yüksekokulu, Yapraklı Meslek Yüksekokulu ve Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz bulunmaktadır. 6 fakülte, 2 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulunun yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Türkiyat Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimlerimiz de devam etmektedir. 6 yıl gibi kısa bir sürede çok hızlı bir gelişim gösteren üniversitemiz akademik personel sayısı bakımından da kendisiyle birlikte kurulan diğer üniversitelerin önünde bulunmaktadır. Şu an itibariyle üniversitemizde 16 Profesör, 24 Doçent, 138 Yardımcı Doçent, 96 Öğretim Görevlisi, 156 Araştırma Görevlisi, 22 Okutman, 17 Uzman ve 1 Çevirici olmak üzere toplam 470 akademik personel görev yapmaktadır. Öğrenci sayımız sizlerle birlikte 10.500’e ulaşmıştır.

Kıymetli Öğrencilerim,

Yeni kurulmuş bir üniversite olarak fiziki mekân sorununu aşmak için kampüs çalışmalarına ağırlık vermek önceliğimiz oldu. Şehre 4,5 kilometre uzaklıkta bulunan Uluyazı mevkinde 2009 yılı Kasım ayında başlayan çalışmalar sonucunda bugün Uluyazı’da A sınıfı bir alt yapıya sahip 18 binadan oluşan yeni bir şehir ortaya çıktı. Geride bıraktımız zaman zarfında Rektörlük İdari Binası ve iki bloktan oluşan 8.000 metrekarelik Merkezi Derslik ve Anfi Binaları, yine iki bloktan oluşan 12.000 metrekare alana sahip olan Fen Fakültesi binası ile kafeterya binası, 8.500 metrekareden oluşan Edebiyat Fakültesi ve kafeterya inşaatı, 6.391 metrekare alana sahip Merkezi Kampüs Yemekhane Binası ve 1000 kişi kapasiteli öğrenci yurdu inşaatları tamamlandı.

9.500 metrekare büyüklüğünde Kapalı Spor Salonu inşaatı, 14.619 metrekare İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı, 3.300 metrekarelik Laboratuvar binası ile 2500 kişilik Camii inşaatı büyük bir hızla devam ediyor ve bu yılın Kasım ayında tamamlanacak.

Uluyazı Kampüsü’nün altyapısı ise A sınıfı. Kampüsün ana arteri olacak olan 48 metre genişliğinde bulvarın altında 2 metreye 2.5 metre ebatlarında tünel sistemi şeklinde 5 km uzunluğunda yapılan altyapının içerisinde fiberoptik, telefon, içme suyu, ısı, telefon ve elektrik hatları bir araya toplandı. Yaşanacak bir sıkıntı halinde herhangi bir kazı çalışması yapılmadan gerekli personel bu tünel sistemi içerisinde rahatlıkla sıkıntıyı giderebilecek. Bunun yanında kampüsümüz engelsiz kampüs olması itibariyle de Türkiye’nin sayılı kampüslerinden birisi. En yüksek binamız dört katlı olmasına karşın her binanızda akıllı asansör sistemi ve rampalar ile engelli öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıran bir kampüs Uluyazı Kampüsü. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan Çankırı-Uluyazı Kampüsü arasındaki yolun bitmesine çok az kaldı. Bu yılın Kasım ayında kampüsümüze kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Genç bir üniversite olmamız bazen insanları yanıltabiliyor. Yeni kurulmuş bir üniversitenin ancak kendine yetebileceği düşüncesi ile yaklaşıyorlar bize. Genç bir üniversite olmamıza karşın kısa sürede çok büyük bir gelişme gösterdik. Şu an Çankırı Karatekin Üniversitesi gerek idari gerekse de akademik anlamda 16 üniversiteye destek sağlar durumdadır ki bu rakamın içerisinde bizden önce kurulmuş üniversiteler de bulunuyor. Altıncı yılını dolduran bir üniversitenin bunu nasıl başarabildiği sorusu aklınıza gelebilir. Size cevaben ekip çalışmasıyla diyeceğim. Gerçekten güçlü bir ekip kurarsanız bu işleri yapabilirsiniz. Yeri gelmişken mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışan tüm personelime teşekkür ediyorum.

Evrensel etik değerlere bağlı, mesleki yetkinliğe sahip, eleştirel düşünceye açık, ulusal değerlere saygılı, insan haklarına saygılı, analitik düşünceye sahip, çalışkan ve üretken, adil, güvenilir ve şeffaf, paydaş memnuniyetini önemseyen, öncü ve yenilikçi, çevre bilincine sahip, özgür ve çoksesliliği prensip edinen, engelsiz bir Üniversite olmak gibi bir vizyonla yola çıktık.

Demokratik, şeffaf ve adaletli yönetim ekseninde eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararı ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; uluslararası düzeyde bilimsel ve sanatsal rekabet içinde olan, eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesinin sloganı “Güler Yüzlü Bir Üniversite”dir. Bu ibarenin sonuna kadar arkasındayız. Her konuda ve her zaman tüm akademik ve idari personelimizin kapıları sizlere daima açıktır. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin bölümlerinde okumaya hak kazanan öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarının güzellikler ve başarılarla dolu olmasını temenni ederim.

Sevgilerimle.

Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş

_________________________Fotoğraflar ile Çankırı Karatekin Üniversitesi

____________________________________Fakülteler

Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Orman Fakültesi
Mühendislik Fakültesi

____________________________________Enstitüler

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Türkiyat Enstitüsü

___________________________________Yüksekokullar

Sağlık Yüksekokulu
Ilgaz Turizm Yüksekokulu

________________________________Meslek Yüksekokulları

__________________________________Meslek Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Mekatronik
Makine
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm (UOÖLP- Waiariki Teknoloji Enstitüsü (Yeni Zelanda))
Bankacılık ve Sigortacılık

_______________________________Kızılırmak Meslek Yüksekokulu

Organik Tarım Peyzaj ve Süs Bitkileri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

________________________________Yapraklı Meslek Yüksekokulu

Tarla Bitkileri

___________________________________Sosyal Yaşam

Üniversitemiz ilçeden 4 km. uzaklıktadır. Bulunduğumuz ilçede iki adet AVM vardır. İlçede öğrenciler için çok sayıda kafeterya ve park bulunmaktadır.
Üniversitemizin öğrencilere sunduğu kapalı ve açık spor salonu imkanları vardır. Tenis, basketbol, futbol için açık Spor salonu vardır. Vücut geliştirme için kapalı spor salonu vardır. Spor salonlarımızda bulunması gereken tüm aletler vardır.

_____________________________________Barınma

Devlet Yurtları
Kampüs içinde 1000 kişilik Kyk yurdu bulunmaktadır.
Özel Yurtlar
Kredi Yurtlar Kurumu dışında, Çankırıda 2 erkek, biri ise kız yurdu olmak üzere 3 adet özel yurt vardır.
Ev Kiralama
Çankırı ilinde öğrenciler için ev kiraları kiralanacak evin özelliğine göre (konum, kullanım alanı, ısıtma sistemi) değişmektedir. Evde oturacak öğrenci sayısı kirayı etkilemektedir. Ev kiraları yaklaşık 500-800 TL arasında, aylık yakıt, elektrik ve su gideri ise 300-400 TL arasında değişmektedir.

Genelde öğrenciler 2-4-6 kişilik gruplar halinde 80-140 metrekarelik kaloriferli evleri kiralamaktadır.4 kişilik evlerde kalan öğrenciler için aylık öğrenci masrafı (kira, yakıt, elektrik, su, yemek) 400-600 TL arasında değişmektedir.

______________________________________Ulaşım

Otobüs güzergahı: Karatekin Hastanesi Önü – Belediye Binası Önü – Kucaklama Taşı – Uluyazı Kampüsü
Otobüs saatleri:
İl Merkezi Kalkış Saatleri: 7:00 – 7:45 – 12:00 – 13:30 – 16:45 – 19:30
Uluyazı Kampüsü Kalkış Saatleri: 7:20 – 8:10 – 12:30 – 13:40 – 17:05 – 20:05

__________________________Üniversitemizin En Yaşlı Öğrencisi

Okumak İptiladır ! Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Makine Programını kazanan 62 yaşındaki Hüseyin Hışır, 1973 yılından sonra yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşıyor. Çankırı Karatekin Üniversitesinin 2013-2014 eğitim öğretim yılı kayıt işlemini yapmıştır.

Üniversite bitmiş durumdadır. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Kampüs açılışı Eylül 29 undadır. Çevre düzenlemesinden sonra tekrar resimler paylaşacağım. Üniversiteye gidecek arkadaşlara tavsiye ederim. Özellikle rektörümüz çok sıcak kanlıdır ve her türlü sorunumuzla ilgilenir. Yeni ve tanınmamış bir üniversite fakat hızlı gelişen bir üniversitedir.

Yazan: Cihan Uysal

Cihan Uysal şimdiye kadar 160 yazı yazdı..

Patr10.net kurucusu ve admini.

“Karatekin Üniversitesi Tanıtım” üzerine 2 yorum

  1. Ucuz Streç dedi ki:

    Merhaba Faydalı Okunmaya Değer bir paylaşım saygılarımla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir